Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

skoroszyt
6785 8238 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamr-mojorisin mr-mojorisin
skoroszyt
3356 461e 390
Reposted fromczyzewna czyzewna viamr-mojorisin mr-mojorisin
3504 8297 390
skoroszyt
Nareszcie sam! Słychać już tylko turkot zapóźnionych i zdrożonych dorożek. Czeka nas kilka godzin ciszy, a może i wypoczynku. Nareszcie! Skończyła się tyrania ludzkiej twarzy... 
odtąd będę cierpiał tylko z własnej przyczyny.
— O pierwszej w nocy, Charles Baudelaire
skoroszyt
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viamr-mojorisin mr-mojorisin
0987 9b82 390
Reposted fromdelorez delorez viamr-mojorisin mr-mojorisin
skoroszyt
skoroszyt
5322 5ab0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamr-mojorisin mr-mojorisin
skoroszyt
Czasem sobie tak siedze i mysle
jakiego mam wspaniałego przyjaciela, jednoczesnie towarzysza życia, partnera 
wspominam, zastanawiam się nad wspólną przyszłością
myslę - ideał

i wtedy dzwonisz i się odzywasz KOcie -.- 
skoroszyt

is0lateddd:

“asshole to the world but never towards your girl”

This makes me so happy.

i love this so much

Reposted fromjasminum jasminum viamr-mojorisin mr-mojorisin
skoroszyt
Ludzie, sami siebie ograniczają.. tym ,że przestają w siebie wierzyć, przez to stoimy w miejscu, zgadza się ?
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viamr-mojorisin mr-mojorisin

June 18 2015

skoroszyt
on nie dba o to
skoroszyt
4940 fee2 390
Is it ?
skoroszyt
skoroszyt
3326 e069 390

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viamr-mojorisin mr-mojorisin
skoroszyt
3480 d287 390
Doszukiwanie się w czymkolwiek sensu to specjalność nie tyle naiwniaka, ile masochisty.
Reposted fromxempx xempx viamr-mojorisin mr-mojorisin
skoroszyt

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
skoroszyt
Gigi | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viamr-mojorisin mr-mojorisin
skoroszyt
skoroszyt
6576 3505
Reposted fromroxanne roxanne viamr-mojorisin mr-mojorisin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl