Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

skoroszyt
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole

July 05 2015

skoroszyt
7550 9780 390
Reposted frommisza misza viaSTYLTE STYLTE
7863 e803 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaSTYLTE STYLTE
skoroszyt
0253 ba16 390
Reposted fromfor-witches for-witches viaSTYLTE STYLTE
skoroszyt
2312 844a 390
Reposted frommental-cat mental-cat viaSTYLTE STYLTE
skoroszyt
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
skoroszyt
Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś wkłada całe swoje serce w nawet najmniejsze detale, to może na tym tylko zyskać.
— Jakub Rzeźniczak

July 04 2015

skoroszyt
nie wystarcza mi to 

June 30 2015

skoroszyt
Patrzymy sobie w oczy
I to co widzimy nie jest zaskoczeniem
Doceniamy siebie wzajemnie
skoroszyt
7368 9382 390
Reposted fromverronique verronique viamr-mojorisin mr-mojorisin
skoroszyt
2160 6957 390
Reposted fromrol rol viamr-mojorisin mr-mojorisin
skoroszyt

ipuchan:

Paolo Sebastian, F/W 2015

THE BALLERINA ONE

skoroszyt
6785 8238 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamr-mojorisin mr-mojorisin
skoroszyt
3356 461e 390
Reposted fromczyzewna czyzewna viamr-mojorisin mr-mojorisin
3504 8297 390
skoroszyt
Nareszcie sam! Słychać już tylko turkot zapóźnionych i zdrożonych dorożek. Czeka nas kilka godzin ciszy, a może i wypoczynku. Nareszcie! Skończyła się tyrania ludzkiej twarzy... 
odtąd będę cierpiał tylko z własnej przyczyny.
— O pierwszej w nocy, Charles Baudelaire
skoroszyt
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viamr-mojorisin mr-mojorisin
0987 9b82 390
Reposted fromdelorez delorez viamr-mojorisin mr-mojorisin
skoroszyt
skoroszyt
5322 5ab0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamr-mojorisin mr-mojorisin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl